RELX POD PRO RICH TOBACCO

Làm việc: 5h đến 20h hằng ngày

Hotline:0912.79.90.91

RELX POD PRO RICH TOBACCO

RELX POD PRO RICH TOBACCO

RELX POD PRO RICH TOBACCO

  • 0
  • Liên hệ
  • CÒN HÀNG
  • - +
  • 46
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

평평한 맛 또는 진품 맛이없는 기존의 전자 액체 담배 향과는 달리, 풍부한 담배는 정제 된 아로마 성분이 함유 된 농축 추출물을 사용하여 중음에서 끝까지 풍부한 음표와 함께 진정한 담배 맛을 나타냅니다. 그것은 견고하고 향기로운 시작하지만 매우 매끄럽고 목에 불편 함을 유발하지 않습니다. 니코틴 : 5 %

Unlike conventional e-liquid tobacco flavors, which taste flat or lack authenticity, Rich Tobacco uses concentrated extracts with refined aromatic components to present a genuine tobacco taste, with rich nutty notes in the mid to end tone. It starts robust and aromatic, yet feels very smooth and doesn’t cause any discomfort in your throat. Nicotine: 5%

Xem thêm các sản phẩm cùng loại tại đây

Sản phẩm cùng loại

BUNDLE 3 RELX PRO PODS

BUNDLE 3 RELX PRO PODS

Giá: 400.000đ

RELX POD PRO GOLDEN SLICE

RELX POD PRO GOLDEN SLICE

Giá: Liên hệ

RELX POD PRO DARK SPARKLE

RELX POD PRO DARK SPARKLE

Giá: Liên hệ

RELX POD PRO LUDOU ICE

RELX POD PRO LUDOU ICE

Giá: Liên hệ

RELX POD PRO MENTHOL PLUS

RELX POD PRO MENTHOL PLUS

Giá: Liên hệ

RELX POD PRO TANGY PURPLE

RELX POD PRO TANGY PURPLE

Giá: Liên hệ

Pod Relx Passion Fruit

Pod Relx Passion Fruit

Giá: 350.000đ

Pod Relx Honey Dew

Pod Relx Honey Dew

Giá: 350.000đ

Pod Relx Dark Sparkle

Pod Relx Dark Sparkle

Giá: 350.000đ

Coppyright 2021 @ Vaporshop.com.vn

0
Zalo
Hotline