RELX POD PRO LUDOU ICE

Mon-Sat: 10am-8pm / Sun: 10am-5pm

Hotline:0912799091

RELX POD PRO LUDOU ICE

RELX POD PRO LUDOU ICE

RELX POD PRO LUDOU ICE

511 đánh giá của khách hàng

  • 0
  • 150.000đ
  • CÒN HÀNG
  • - +
  • 696
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

매우 시원하고 맛있어서 대만에서의 마지막 여름 휴가를 떠올리게합니다. 녹두의 풍부하고 세속적 인 풍미를 포착함으로써이 풍미는 지속적인 냉각을위한 훌륭한 조화입니다. 복잡한 노트는 각 퍼프와 균형을 맞추기 위해 함께 제공됩니다.

 

Very cooling and tasty, it reminds you of of my last summer vacation in Taiwan. By capturing the rich and earthy flavors of mung bean, this flavor is  a masterful blend for lasting cooling. Complex notes come together to achieve a coordinating balance with each puff.

 

Xem thêm các sản phẩm cùng loại tại đây

Sản phẩm cùng loại

RELX POD PRO PALM ROUNDS

RELX POD PRO PALM ROUNDS

Giá: 150.000đ

BUNDLE 3 RELX PRO PODS

BUNDLE 3 RELX PRO PODS

Giá: 400.000đ

RELX POD PRO ORCHARD ROUNDS

RELX POD PRO ORCHARD ROUNDS

Giá: 150.000đ

RELX POD PRO MELLOW MELODY

RELX POD PRO MELLOW MELODY

Giá: 150.000đ

RELX POD PRO FOREST GEMS

RELX POD PRO FOREST GEMS

Giá: 300.000đ

Hết hàng

RELX POD PRO RASPY RUBY

RELX POD PRO RASPY RUBY

Giá: 300.000đ

Hết hàng

RELX POD PRO GOLDEN SLICE

RELX POD PRO GOLDEN SLICE

Giá: 150.000đ

RELX POD PRO DARK SPARKLE

RELX POD PRO DARK SPARKLE

Giá: 150.000đ

Coppyright 2021 @ Vaporshop.com.vn

0
Zalo
Hotline