R-ONE

Mon-Sat: 10am-8pm / Sun: 10am-5pm

Hotline:0799999939

R-ONE

Câu chuyện thương hiệu: Một chủ sở hữu thuốc lá điện tử, thương hiệu điện tử (Romantic ONE) được thành lập để vợ anh ta cai thuốc, ONE được hiểu là thương hiệu duy nhất. Romantic ONE Pod sử dụng lõi gốm nano đỉnh cao mới nhất với sự kết hợp hoàn hảo giữa the lạnh và vị ngọt. 

-9%

POD R-SMART COCA LẠNH R-ONE COLA ICE 2ML

POD R-SMART COCA LẠNH R-ONE COLA ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART KEM KHOAI MÔN R-ONE TARO ICE CREAM 2ML

POD R-SMART KEM KHOAI MÔN R-ONE TARO ICE CREAM 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART KEM ĐẬU XANH R-ONE GREEN BEAN ICE 2ML

POD R-SMART KEM ĐẬU XANH R-ONE GREEN BEAN ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART DỨA LẠNH R-ONE PINEAPPLE ICE 2ML

POD R-SMART DỨA LẠNH R-ONE PINEAPPLE ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART VẢI LẠNH R-ONE LYCHEE ICE 2ML

POD R-SMART VẢI LẠNH R-ONE LYCHEE ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART ĐÀO LẠNH R-ONE PEACH ICE 2ML

POD R-SMART ĐÀO LẠNH R-ONE PEACH ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

POD R-SMART TRÀ XANH R-ONE LONG JING TEA 2ML

POD R-SMART TRÀ XANH R-ONE LONG JING TEA 2ML

Giá: 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART DƯA LƯỚI LẠNH R-ONE MELON ICE 2ML

POD R-SMART DƯA LƯỚI LẠNH R-ONE MELON ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART XOÀI LẠNH R-ONE MANGO ICE 2ML

POD R-SMART XOÀI LẠNH R-ONE MANGO ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART CÀ PHÊ R-ONE MOCHA COFFEE 2ML

POD R-SMART CÀ PHÊ R-ONE MOCHA COFFEE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART LÝ CHUA ĐEN R-ONE BLACK CURRENT 2ML

POD R-SMART LÝ CHUA ĐEN R-ONE BLACK CURRENT 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART BẠC HÀ R-ONE COOL MINT 2ML

POD R-SMART BẠC HÀ R-ONE COOL MINT 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART NHO LẠNH R-ONE GRAPE ICE 2ML

POD R-SMART NHO LẠNH R-ONE GRAPE ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART CHANH DÂY LẠNH R-ONE PASSION FRUIT ICE 2ML

POD R-SMART CHANH DÂY LẠNH R-ONE PASSION FRUIT ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART CÀ REM CÂY R-ONE OLD POPSICLE 2ML

POD R-SMART CÀ REM CÂY R-ONE OLD POPSICLE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART VIỆT QUẤT LẠNH R-ONE BLUEBERRY ICE 2ML

POD R-SMART VIỆT QUẤT LẠNH R-ONE BLUEBERRY ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART DƯA HẤU LẠNH R-ONE WATERMELON ICE 2ML

POD R-SMART DƯA HẤU LẠNH R-ONE WATERMELON ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART DÂU LẠNH R-ONE STRAWBERRY ICE 2ML

POD R-SMART DÂU LẠNH R-ONE STRAWBERRY ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART CHUỐI LẠNH R-ONE BANANA ICE 2ML

POD R-SMART CHUỐI LẠNH R-ONE BANANA ICE 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART SỮA CHUA R-ONE YAKULT 2ML

POD R-SMART SỮA CHUA R-ONE YAKULT 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

-9%

POD R-SMART NƯỚC TĂNG LỰC R-ONE ENERGY DRINK 2ML

POD R-SMART NƯỚC TĂNG LỰC R-ONE ENERGY DRINK 2ML

300.000đ 330.000đ

Hết hàng

Coppyright 2021 @ Vaporshop.com.vn

0
Zalo
Hotline